BLAST og Valve bestemte seg for å dekke utgifter til trenere før BLAST.tv Paris Major 2023 etter kritikk fra samfunnet