ArtFr0st (Artem Kharitonov) - Team Spirit

Opprinnelig navn: Artem Kharitonov
Land: Russia
Team: Team Spirit