baz (Oleg Kulynych) - Spirit Academy

Opprinnelig navn: Oleg Kulynych
Land: Ukraine
Team: Spirit Academy