Jerry (Andrey Mekhryakov) -

Opprinnelig navn: Andrey Mekhryakov
Land: Russia