The Lima Major 2023: Tundra Esports og PSG.LGD forlater turneringen