Hishgee (Khishigbat Byambaa) -

Opprinnelig navn: Khishigbat Byambaa