Tims (Timothy John Randrup) -

Opprinnelig navn: Timothy John Randrup
Land: Philippines