De seks første deltakerne er bestemt BLAST.tv Paris Major 2023 Asia-Pacific RMR